'Sói già' Trump có đang áp đảo ông Tập Cận Bình?
'Sói già' Trump có đang áp đảo ông Tập Cận Bình?