Trên đường chu du Viễn Đông của Mẫu hạm Elizabeth, Ngoại trưởng Anh đến Hà Nội thảo luận đối tác chiến lược
Trên đường chu du Viễn Đông của Mẫu hạm Elizabeth, Ngoại trưởng Anh đến Hà Nội thảo luận đối tác chiến lược

ĐÔNG HẢI LIỆT QUỐC

(Bắt đầu từ thời TT Joe Biden Jan, 2021)

BIENDONG WAR

(từ thời TT Bill Clinton, TT George W. Bush, TT Barrack Obama đến TT Donald Trump)

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục