Mặt trận Biển Đông:
Chiến hạm đổ bộ, hộ vệ tên lửa Hải quân Úc đến cảng Cam Ranh
Mặt trận Biển Đông: Chiến hạm đổ bộ, hộ vệ tên lửa Hải quân Úc đến cảng Cam Ranh
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Đất hiếm: Mỹ sẽ hỗ trợ các nước khai thác khoáng sản để giảm phụ thuộc TQ
Đất hiếm