Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon

10 Tháng Hai 201911:47 CH(Xem: 99)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 11 FEB 2019


Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon


* Tiếng hát Hà Thanh với ca khúc của Ns Nguyễn Văn Đông


image046


https://www.youtube.com/watch?v=zCgFjLCYsx0


image045


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVWQPCrFwqzjmWdsqXMBwKDWP?projector=1

27 Tháng Giêng 2019(Xem: 206)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 224)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 423)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 394)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 334)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 352)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 420)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 474)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1281)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 776)