Ns Thanh Trang: Tình khúc mùa đông

12 Tháng Mười 201812:12 SA(Xem: 3482)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ  - THỨ SÁU 12 OCT 2018


Tình Khúc Mùa Đông (Thanh Trang) Phạm Anh Dũng (A Love Song Winter (Thanh Trang) Pham Anh Dung)


image034


A Love Song Winter (music and lyrics Thanh Trang) sang Pham Anh Dung, Quang Dat Thanh Trang & harmony

https://clyp.it/chlpha42


image035
Thanh Trang
23 Tháng Ba 2021(Xem: 898)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 1118)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 1224)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1379)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1340)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1471)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1541)