HT Quảng Độ Cách Chức HT Viên Định, HT Viên Lý / Chùa Điều Ngự “bế môn báo chí”

11 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 11097)

HT Quảng Độ Cách Chức HT Viên Định, HT Viên Lý; HT Viên Lý Đang Ráo Riết Vận Động Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung

VIỆT BÁO (12/10/2013) (Xem: 741)

PARIS (VB) -- Một bản Thông Cáo từ Phòng Thông Tin PGG Quốc Tế ở Paris gửi khắp thế giới ngày 9-12-2013 qua các diễn đàn tiếng Việt, cho biết rằng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã “ra Giáo chỉ 10/VTT/GC/TT” trong đó “chấm dứt chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo của HT Thích Viên Định và Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo của HT Thích Viên Lý.”

Bản Thông Cáo cùng với Giáo Chỉ này cũng đăng trên mạng http://www.queme.net/.

Bản văn cũng cho biết:

“Đồng thời thỉnh cử Hòa thượng Thích Như Đạt, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, lên ngôi vị Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, và Hòa thượng Thích Trí Lãng, Phó Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo lên ngôi vị Quyền Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN.

Quyết định trên đây của Đức Tăng Thống có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 9.12.2013, ngày ban hành Giáo chỉ.”

Trong bản Giáo chỉ, người ta thấy có chữ ký của Ngài Quảng Độ và một khuôn dấu nhưng được ghi chú là “Ghi chú của Viện Tăng Thống: Dù được lệnh Đức Tăng Thống, nhưng Văn phòng Viện Hóa Đạo không chịu giao nộp khuôn dấu nên phải dùng ấn tín riêng của Đức Tăng Thống cho Giáo chỉ này.”

Bản Giáo chỉ có những nội dung phê phán quý Thầy Thích Viên Định và Thích Viên Lý “Hủy bỏ những phiên họp định kỳ, ra những Thông Bạch sai sự thật, vô hiệu hóa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, là tiếng nói chính thức của Giáo Hội trong Pháp nạn hiện nay...”

Đặc biệt là có ngôn ngữ chụp mũ đầy nguy hiểm, bản Giáo chỉ viết:

“...từ khi được bổ nhiệm Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đi ngược lại Đường Hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể nhất là việc mời Tu Sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên đài truyền hình IBC của Hòa thượng thuyết giảng, mời tham dự Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và cố tình đề cử Tu Sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội, nhưng đã bị các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối.

- Hành động trên đây của Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là biểu hiện sự cấu kết với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong chiều hướng hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản hiện nay.”

Phóng viên Việt Báo đã điện thoại tới Hòa Thượng Thích Viên Lý để xin phỏng vấn, nhưng cho tới giờ viết bản tin vẫn chưa được Ngài trả lời, nhưng phóng viên để lời nhắn rằng VB sẽ đăng các tin phản hồi từ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.

Được phóng viên phỏng vấn, Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, một nhà nghiên cứu Phật Học có nhiều tác phẩm ở mạng Thư Viện Hoa Sen (http://thuvienhoasen.org/) nói rằng ông không từng hoạt động trong bất kỳ giáo hội nào, nhưng “trong chỗ giao tình của người cầm bút và học Phật vùng Nam California, ông thấy Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Viên Lý là một học giả uyên bác và là một bậc chân tu đáng kính.”

Khi phóng viên vào trang web http://www.ghpgvntn.net/ thì bản tin mới nhất là Thông Tư tưạ đề “Về Việc Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung, Việt Nam” gửi từ Westminster, ngày 08 tháng 12 năm 2013, ký tên Tỳ Kheo Thích Viên Lý, Phó Viện trưởng VHĐ kiêm Chủ tịch VPIIVHĐ/GHPGVNTNHN-HK.

Trên trang này có nhiều hình ảnh và băng video cho thấy Hòa Thượng Thích Không Tánh hướng dẫn phái đoàn chư Tăng đi cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt.

Bản Giáo chỉ ký tên HT Thích Quảng Độ không nói gì về việc cứu trợ này.

Và cũng không rõ việc cứu trợ sẽ còn được tiếp tục hay không.

 

Thay đổi nhân sự Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất

Monday, December 09, 2013 5:35:11 PM


Share on print Print Share on email EmailPARIS (NV) - Thông cáo báo chí do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế gởi đi từ Paris nói rằng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ký Giáo Chỉ tại Thanh Minh Thiền Viện ngày 9 tháng 12, “chấm dứt chức vụ viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) của Hòa Thượng Thích Viên Định, cùng lúc chấm dứt chức vụ phó viện trưởng Viện Hóa Đạo và chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, của Hòa Thượng Thích Viên Lý.”

image030

Bản chụp Giáo Chỉ liên quan đến hai vị hòa thượng Viên Lý và Viên Định. (Hình: Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế)


Cũng theo bản tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Hòa Thượng Thích Như Đạt, phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, sẽ là quyền viện trưởng, và Hòa Thượng Thích Trí Lãng, phó chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đảm nhận quyền chủ tịch.

Giáo Chỉ có đoạn, tại quốc nội, “...Hòa Thượng Thích Viên Định... đã tự ý cùng vài người thân tín quyết định những vấn đề quan trọng của giáo hội mà không thông qua Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo cũng như không thỉnh thị ý kiến của tăng thống.”

Và tại hải ngoại, “Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đi ngược lại đường hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể nhất là việc mời tu sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên đài truyền hình IBC của hòa thượng thuyết giảng...”

Trong cuộc điện đàm với Người Việt, Hòa Thượng Thích Viên Lý nói rằng ông biết về Giáo Chỉ ấy, và lòng “thanh thản”. Hòa thượng cũng nói “chức vụ không phải là mục đích của một tu sĩ Phật Giáo, cũng không phải là cứu cánh”. “Mục đích của người tu hành là giải thoát và giác ngộ.”

Tại California, Thượng Tọa Thích Viên Huy, bào đệ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, nói với Người Việt, rằng mọi chuyện “hãy để Phật tử phán xét.”

Bản tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế nói rằng quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 12, 2013. (Đ.B.)/