Thông cáo của Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn

02 Tháng Tư 201812:55 SA(Xem: 4873)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - THỨ HAI 02 APRIL 2018


Thông Cáo Báo Chí:


Thông cáo của Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn sẽ tổ chức ngày làm Sổ Thông Hành lần thứ 2


image028image029

13 Tháng Hai 2015(Xem: 17123)
Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.