Ngày 2/11/1963 đảo chánh giết TT Diệm và Cố vấn Nhu

22 Tháng Mười 20178:35 CH(Xem: 7990)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ  HAI 23  OCT  2017


Nhìn lại đảo chánh TT Ngô Đình Diệm 1-11-1963 để suy gẫm lịch sử


image034

  Đảo chánh 1-11-1963 – Henry Cabot Lodge Jr. & Trần Văn Đôn


image035

Đảo chánh 1-11-1963 – Cựu phó tổng thống nay là Tân thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ


image036

bìa Brochure du lịch số ra sau ngày đảo chánh 1-11-1963) – William Colby Collection

image037

· Danh sách Ban Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Thành phần Chánh phủ Cách mạng lâm thời VNCH – William Colby Collection


image038

· Saigon Round Up (08 November 1963) – William Colby Collection


image039

· TT Diệm và các tướng lĩnh nền Đệ nhất Cộng Hoà Việt Nam .


· Trong số các tướng trên đây chỉ có 2 ông theo đạo Công Giáo là tướng Huỳnh văn Cao


· và Đề đốc Hồ Tấn Quyền , các tướng còn lại đều là phật tử .


· Vậy TT Diệm kỳ thị tôn giáo ở chỗ nào ?


image040

Nhà tù Chí Hòa, Sài Gòn – ông Ngô Đình Cẩn nhận các nghi thức tôn giáo trước giờ ra pháp trường.


image041

Tòa án quân sự xét xử ông Ngô Đình Cẩn


image042

Lễ an táng TT Diệm và ông Nhu


image033

Một sĩ quan thuộc phe đảo chánh, vẻ mặt hớn hở, bên cạnh xác ông Nhu


image043

TT Diệm và ông Nhu trong hầm xe thiết giáp M-113, hai tay bị trói


image044

Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi – Douglas Pike Photograph Collection


image045

Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi – Douglas Pike Photograph Collection


image046

Đảo chánh 1-11-1963 – John C. Wiren Collection


image047

Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963 – Douglas Pike Photograph Collection


image048

Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963, những thằng học sinh thân Cộng mặt mày hân hoan thoải mái cười vui vẻ trong vụ ám sát TT Diệm –


Douglas Pike Photograph Collection


image049

học sinh biểu tình ủng hộ tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm.


– Douglas Pike Photograph Collection


image050

học sinh biểu tình ủng hộ tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm.


– Douglas Pike Photograph Collection


image051

học sinh ủng hộ tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Xem khẩu hiệu: Xử tử Diệm-Nhu.


– Douglas Pike Photograph Collection


image052

học sinh ủng hộ tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm.


– Douglas Pike Photograph Collection


image053

học sinh ủng hộ tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm trên đường Lê Lợi Sài Gòn. –


Douglas Pike Photograph Collection


image054

Demonstrators in the streets of Saigon at the time of the coup against President Ngo Dinh Diem, 1963 –  Douglas Pike Photograph Collection


image055

Nov 1963, dọn dẹp đổ nát nơi nhà hàng Quốc Tế._Douglas Pike Photograph Collection


image056

Tàn phá của đảo chánh 1-11-1963 – Douglas Pike Photograph Collection


image057

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup –Lee Baker Collection


image058

Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.Tu Do Street –  Douglas Pike Photograph Collection


image059

Armoured car, military policeman, and civilians after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963._Douglas Pike Photograph Collection

image060

Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. _Douglas Pike Photograph Collection


image061

Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. _Douglas Pike Photograph Collection


image062

Protesting students and burning vehicle near Saigon Moi office on Pham Ngu Lao Street, Saigon, in 1963.


image063

Coup d’Etat – Saigon 1963


image064

November 1963 Coup d’état – John C. Wiren Collection


image065

November 1963 Coup – John C. Wiren Collection

image066

November 1963 Coup – · John C. Wiren Collection

image067

November 1963 Coup – · John C. Wiren Collection

image068

November 1963 Coup – John C. Wiren Collection


image069

Bến Bạch Đằng, November 1963 Coup – John C. Wiren Collection


image070

November 1963 Coup – John C. Wiren Collection


image071

Toppling of ‘Madame Nhu’ statue after 1963 coup. _Douglas Pike Photograph Collection


image072

Aftermath of the 1963 coup. These were prisoners. Binh sĩ Lữ đoàn bảo vệ Phủ TT bị bắt giữ – Ogden Williams Collection


image073

Gen. Tran Van Don, Coup Nov 1063 – Anthony LaRusso Collection


image074

Gen. Duong Van Minh (“Big Minh”) and Gen. Tran Van Don, Nov. 1, 1963 – Anthony LaRusso Collection


image075

1-11-63 Phía trước cổng Thành Cộng Hòa, ngày nay là giao lộ Lê Duẩn-Đinh Tiên Hoàng –Anthony LaRusso Collection


image076

1-11-63 đường Mạc Đĩnh Chi, đoạn bót quận 1 Hồng Thập Tự đến Thống Nhất – Anthony LaRusso Collection


image077

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963. -Douglas Pike Photograph Collection


image078

Local citizens provide water to ARVN soldiers on a Saigon street during or just after the coup – Douglas Pike Photograph Collection


image079

Ngo Dinh Diem Coup – Douglas Pike Photograph Collection


image080

Vietnamese girl and Vietnamese Marines after coup against Ngo Dinh Diem. –Douglas Pike Photograph Collection


image081

Dinh Gia Long sau đảo chánh – Anthony LaRusso Collection


image082

Bên trong Thành Cộng Hòa sau đảo chánh – Anthony LaRusso Collection


image083

The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother – Anthony LaRusso Collection


image084

The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother –Anthony LaRusso Collection


image085

· Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu. – Anthony LaRusso Collection


image086

01 November 1963] Damage to a hospital from coup. – Lee Baker Collection


image087

Damage from coup.- Lee Baker Collection


image088

The aftermath of the coup- Lee Baker Collection


image089

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup.- Lee Baker Collection


image090

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection


image091

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection

image092

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection


image093

Defaced Diem statue after Nov 1963 Coup.- Douglas Pike Photograph Collection


image094

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup- Lee Baker Collection


image095

November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem- Douglas Pike Photograph Collection


image096

November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection


image097

November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection


image098

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Douglas Pike Photograph Collection

image099

Bộ Quốc Phòng – November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection


image100

Bộ Quốc Phòng, 63 Gia Long (góc Gia Long-Pasteur) – Bystanders and firemen; Saigon, Nov 1963. – Douglas Pike Photograph Collection


image101

Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. – Douglas Pike Photograph Collection


image102

M-24 tank in Saigon following ouster of Ngo Dinh Diem.- Douglas Pike Photograph Collection


image103

November 1963 – Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection


image104

Góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long. Military personnel and civilians atop M-113s.- Douglas Pike Photograph Collection


image105

ARVN troops and M-113 armored personnel carriers Nov 1963 Coup. – Douglas Pike Photograph Collection


image106

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. Two ARVN 2nd Cavalry soldiers. – Douglas Pike Photograph Collection


image107

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. – Douglas Pike Photograph Collection


image108

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963.- Douglas Pike Photograph Collection


image109

ARVN M-24 Chaffee Tanks, M-113 Armoured Personnel Carrier following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. – Douglas Pike Photograph Collection


image110

Troops in front of the presidential offices in Nov. 1963.- Douglas Pike Photograph Collection


image111

Gia Long Palace in Saigon, 1963. – Douglas Pike Photograph Collection


image112

Presidential Offices in Saigon, Nov 1963.- Douglas Pike Photograph Collection


image113

Gia Long Palace in Saigon, 1963.- Douglas Pike Photograph Collection


image114

Gia Long Palace in Saigon, 1963.- Douglas Pike Photograph Collection


image115

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963.- Douglas Pike Photograph Collection


image116

Gia Long Palace in Saigon, 1963.- Anthony LaRusso Collection


image117

Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu – Anthony LaRusso Collection

image118

Saigon – 01 Nov 1963 Coup d’état – Anthony LaRusso Collection


image119

Saigon – 01 Nov 1963 Coup d’état – Góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long.- John C. Wiren Collection


image120

Đường Gia Long phía trước Dinh Gia Long – November 1963 Saigon Coup d’état- John C. Wiren Collection


image121

Dinh Gia Long Saigon – Đảo chánh 1/11/1963 – Press Photos


image122

· LOS ANGELES 5/11/1963 — BÀ NHU THẤY HÌNH CÁC CON


image123

Saigon 1962 – Đúng 51 năm trước đây (1962_2013)


image124

Tượng đài Hai Bà Trưng bị đám đông ủng hộ phe đảo chánh đập phá vì cho là được làm giống hình ảnh Bà Nhu


image125

Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của Lữ đoàn Bảo vệ Phủ Tổng Thống sau này là trường ĐH Văn Khoa


image126

Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh – photo by Larry Burrows


image127

Binh sĩ đảo chánh phía trước dinh Gia Long đầy vết đạn 1-11-1963


image128

đảo chánh
28 Tháng Tư 2021(Xem: 3504)