Đất Lành - Phạm Đình Chương

07 Tháng Hai 20177:25 CH(Xem: 6692)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  FEB  2017


Một ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương: Đất Lành

image056
https://www.youtube.com/watch?v=J-c0SIp6AGo
23 Tháng Ba 2021(Xem: 2942)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 3035)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 3245)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3474)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3352)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3432)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3630)