Dr. Hùng Dương: "Chút hương khói cuối năm..."

24 Tháng Giêng 20176:54 CH(Xem: 2153)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  25  JAN  2017


Chút hương khói cuối năm cho người nằm xuống trong 1 ngôi Mộ hàng ngàn người của 2 miền ...


image046

 


https://www.youtube.com/watch?v=bF8g-Q-cKTM

 

Duongdinhhung


Preview YouTube video Thơ - Lớp học tàn - NS Thu Thũy - Đại Lợi...by Duongdinhhung


image047


05 Tháng Tư 2019(Xem: 500)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 735)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 792)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 941)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 898)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 736)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 794)