Dr. Hùng Dương: "Chút hương khói cuối năm..."

24 Tháng Giêng 20176:54 CH(Xem: 1661)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  25  JAN  2017


Chút hương khói cuối năm cho người nằm xuống trong 1 ngôi Mộ hàng ngàn người của 2 miền ...


image046

 


https://www.youtube.com/watch?v=bF8g-Q-cKTM

 

Duongdinhhung


Preview YouTube video Thơ - Lớp học tàn - NS Thu Thũy - Đại Lợi...by Duongdinhhung


image047


27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 108)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 145)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 211)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 237)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1060)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 508)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 782)