Dr. Hùng Dương: "Chút hương khói cuối năm..."

24 Tháng Giêng 20176:54 CH(Xem: 3408)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  25  JAN  2017


Chút hương khói cuối năm cho người nằm xuống trong 1 ngôi Mộ hàng ngàn người của 2 miền ...


image046

 


https://www.youtube.com/watch?v=bF8g-Q-cKTM

 

Duongdinhhung


Preview YouTube video Thơ - Lớp học tàn - NS Thu Thũy - Đại Lợi...by Duongdinhhung


image047


26 Tháng Chín 2020(Xem: 11)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 514)
10 Tháng Tư 2020(Xem: 818)
18 Tháng Ba 2020(Xem: 877)