Hùng Dương: Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

06 Tháng Mười Một 20168:43 CH(Xem: 1586)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016

Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

 

image131

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvmJtUjZWb0

 

By: duongdinhhung

14 Tháng Tám 2018(Xem: 865)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 338)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 571)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 576)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 603)