Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 3280)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 188)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 284)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 295)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1043)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 1225)