Tiền An sinh Xã hội bị chấm dứt khi đi ra ngoài nước Mỹ 30 ngày

30 Tháng Tám 201611:02 CH(Xem: 8514)

"VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ 31  AUGUST 2016

Ask NAPCA (National Asian Pacific Center on Aging):

Tiền An sinh Xã hội bị chấm dứt khi đi ra ngoài nước Mỹ 30 ngày

25/08/201600

Chúng tôi là một trung tâm bảo vệ quyền lợi của những người cao niên Châu-Á ở nước Mỹ, về sức khỏe để cho sinh hoạt được tốt hơn. Mỗi hai tuần chúng tôi có đăng một mục trên báo, để quý vị hiểu nhiều hơn những quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe, và lợi ích. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị những câu hỏi miễn phí. Xin quý vị gửi cái địa chỉ sau đây (quý vị không cần kèm theo một bao thơ có tem, nhưng cần ghi rõ cái địa chỉ của quý vị, để chúng tôi gửi thư trả lời): Ask NAPCA Mục Riêng Biệt, 1511 Third Ave, Suite 914, Seattle, WA 98101-1667.

Tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội (SSI) Bị Chấm dứt khi đi ra nước ngoài 30 ngày hoặc hơnCâu hỏi:

Tôi sinh vào tháng Mười, năm 1950. Tôi là một công dân Hoa Kỳ. Tôi đã ghi danh nghỉ hưu trí vào tháng Tư năm 2015. Hiện nay, tôi có hưu trí Social Security, Medicare, Medicaid, và SSI. Bây giờ tôi không làm việc. Tôi có mấy câu hỏi sau đây:

(1) Tôi đã nhận được một lá thư nói rằng nếu tôi rời khỏi Hoa Kỳ hơn 30 ngày hoặc trở lại làm việc, tôi cần phải thông báo cho sở An Sinh Xã Hội (SSA). Có nghĩa là tôi sẽ mất trợ cấp SSI và Medicaid của tôi nếu tôi rời khỏi Hoa Kỳ hơn 30 ngày hoặc trở lại làm việc có phải không?

(2) Nếu tôi mất SSI, tôi sẽ mất cả Medicaid nữa có phải không?

(3) Nếu tôi mất SSI và Medicaid, tôi có cần phải trả tiền cho Medicare Phần B, C và D không?

(4) Nếu tôi cần phải trả tiền cho Medicare Phần B, C và D, sở An Sinh Xã Hội (SSA) họ có tự động ghi danh cho Medi-gap (hoặc một chương trình Medicare Advantage) và trợ cấp LIS cho tôi không? Tôi có cần phải ghi danh không?

(5) Nếu tôi mất SSI và Medicaid vì tôi đã rời Hoa Kỳ hơn một tháng, Tôi có thể đăng ký lại khi tôi trở lại Hoa Kỳ không?

(Độc giả ở Tiểu Bang Florida)

Trả lời:

Cám ơn lá thư của quý vị. Chúng tôi sẽ trả lời như sau đây:

(1) Theo các quy định hiện hành, nếu quý vị đã rời Hoa Kỳ 30 ngày hoặc hơn, tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội (SSI) của quý vị sẽ bị chấm dứt. Do đó, nếu quý vị có kế hoạch rời khỏi Hoa Kỳ 30 ngày hoặc hơn, quý vị cần phải thông báo cho văn phòng An Sinh Xã Hội (SSA) ở địa phương. Medicaid của quý vị sẽ không bị chấm dứt ngay lập tức nhưng Medicaid có thể kiểm tra điều kiện của quý vị thường xuyên. Nếu họ không thể liên lạc với quý vị, Medicaid của quý vị có thể bị ảnh hưởng. Nếu quý vị làm việc trở lại, quý vị cũng cần phải thông báo cho sở An Sinh Xã Hội (SSA) và các bộ phận mà xử lý về Medicaid. Họ cần phải tính toán thu nhập của quý vị và xem có vượt qua giới hạn với SSI và Medicaid không, sau đó họ sẽ quyết định nếu quý vị vẫn có thể tiếp tục hưởng SSI và Medicaid.

(2) Như đã đề cập ở trên, nếu quý vị bị mất tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội (SSI), quý vị sẽ không mất Medicaid ngay, nhưng quý vị nên biết rằng Medicaid sẽ không bao trả chi phí y tế bên ngoài Hoa Kỳ.

(3) Nếu quý vị bị mất tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội (SSI) và Medicaid, quý vị cần phải trả cho Medicare Phần B, C và D lệ phí hàng tháng và các chi phí khác. Nhưng quý vị có thể hưởng miễn lệ phí cho Phần A (bảo hiểm bệnh viện) vì quý vị đã có đủ 40 tín chỉ làm việc.

(4) Sở An Sinh Xã Hội (SSA) không giúp quý vị xin Medi-gap hoặc Chương Trình Medicare Advantage (Phần C) nhưng họ có thể giúp quý vị ghi danh cho Phần D và trợ giúp LIS còn gọi là Extra Help (trợ cấp thu nhập thấp cho Phần D). Medi-gap hoặc Phần C, quý vị có thể liên hệ với những công ty bảo hiểm cung cấp những lợi ích này để biết chi tiết. Quý vị có thể gọi cơ quan cố vấn bảo hiểm y tế cho người cao niên (SHIBE) ở địa phương để được giúp đỡ tại số 1-800-963-5337. Đối với LIS, quý vị có thể liên hệ với trung tâm của chúng tôi điện thoại tiếng Việt miễn phí số 1-800-582-4336, nhân viên của chúng tôi sẽ rất tận tâm để hỗ trợ quý vị.

(5) Nếu quý vị đã mất tiền trợ cấp An Sinh (SSI) và chỉ ở ngoài Hoa Kỳ ít hơn một năm, khi quý vị trở lại Hoa Kỳ, quý vị nên thông báo cho sở An Sinh Xã Hội (SSA) và SSI của quý vị, có thể được phục hồi sau 30 ngày với điều kiện của thu nhập quý vị không thay đổi. Tuy nhiên, nếu quý vị đã rời Hoa Kỳ hơn một năm, quý vị cần phải nộp đơn xin lại. Thông thường, quý vị không cần nộp đơn xin SSI và Medicaid mỗi năm. Nhưng Medicaid có thể kiểm tra thường xuyên về điều kiện của quý vị, mỗi tiểu bang có những quy định riêng. Khi thu nhập và tài sản tăng của quý vị tăng cao lên hoặc di chuyển sang tiểu bang khác, quý vị cần phải thông báo cho cơ quan liên quan, bởi vì quý vị có thể cần phải ghi danh cho SSI và Medicaid lại.

Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc gì, quý vị hãy gọi NAPCA điện thoại toàn quốc tiếng Việt miễn phí số 1-800-582-4336 hoặc gửi thư cho chúng tôi một lần nữa.

Lời ghi chú: Nhiều người hưởng Medicare có thể đủ điều kiện cho Low Income Subsidy (LIS) hoặc "Extra Help" và thưởng thức tiết kiệm đáng kể cho tiền thuốc, như là tiền lệ phí và tiền đồng trả. Nếu quý vị có gì thắc mắc, cứ xin vui lòng gọi cho NAPCA số điện thọa tiếng Việt miễn phí này: 1-800-582-4336 để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Để có thêm chi tiết về Medicare, An Sinh Xã Hội hoặc những tin liên quan xin lên mạng www.napca.org.

(NAPCA xin trả lời quý vị)

28 Tháng Tư 2021(Xem: 5068)