Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

23 Tháng Sáu 201611:47 CH(Xem: 4504)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 24  JUNE 2016

Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oaly1gzgc


image076

14 Tháng Tám 2018(Xem: 857)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 326)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 563)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 572)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 602)