Dương Đình Hùng: "Vài dấu tích sau chiến tranh"

21 Tháng Sáu 20169:44 CH(Xem: 2133)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 22  JUNE 2016

vài dấu tích sau chiến tranh ...

https://www.youtube.com/watch?v=z8JJbC-W324


image128

DUONGDINHHUNG

14 Tháng Tám 2018(Xem: 847)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 318)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 557)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 558)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 595)