Quách Như Nguyệt: "Nghe đồn rằng"

20 Tháng Mười Hai 201511:51 CH(Xem: 3502)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 21 DEC 2015

Nghe Đồn Rằng - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc: Văn Sơn Trường

https://www.youtube.com/watch?v=1gzHZ098Tb43  

Hòa âm: Quang Đạt

Trình bày: Thúy Huyền

Karafun by: Dĩ Vãng Buồn

 image182

Cười lên đi em ơi!

 

https://www.youtube.com/watch?v=DF9Kx_zF7eA

 

 image185

05 Tháng Tư 2019(Xem: 318)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 575)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 632)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 784)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 742)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 611)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 670)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 704)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 750)