Quách Như Nguyệt: "Nghe đồn rằng"

20 Tháng Mười Hai 201511:51 CH(Xem: 2983)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 21 DEC 2015

Nghe Đồn Rằng - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc: Văn Sơn Trường

https://www.youtube.com/watch?v=1gzHZ098Tb43  

Hòa âm: Quang Đạt

Trình bày: Thúy Huyền

Karafun by: Dĩ Vãng Buồn

 image182

Cười lên đi em ơi!

 

https://www.youtube.com/watch?v=DF9Kx_zF7eA

 

 image185

11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 131)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 181)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1001)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 444)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 698)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 666)