Làng Chuồn: Căn cứ hải quân thời Chúa Nguyễn

31 Tháng Bảy 201512:21 SA(Xem: 4133)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 31 JULY 2015

Chiều tối xóm nhà hàng làng Chuồn

Làng Chuồn 200 năm trước căn cứ hải quân ,đóng thuyền bằng gỗ Chuồn thời nhà Nguyễn ...
Thuyền đến đảo Hoàng Sa ...
giờ là quán nhậu


https://www.youtube.com/watch?v=IqO7GBhQv_c&list=PLbGXvxL0edKVKSe947tgxFcpqzJCsQbzs


by: hungduong

 image076

05 Tháng Tư 2019(Xem: 461)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 696)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 753)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 899)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 845)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 712)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 762)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 806)