GS Phạm Cao Duong trong Đại Hội Chiến Tranh Chính Trị

29 Tháng Bảy 20151:05 SA(Xem: 8626)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 29 JULY 2015

GS Phạm Cao Duong trong Đại Hội Chiến Tranh Chính Trị. Xin xem từ phút 12 đến 37

 Đại Hội Ngành Chiến Tranh Chính Trị 2011

https://www.youtube.com/watch?v=Ml3DtYCfhAw 

"Chúng ta đã và đang mất nước ngay trên lãnh thổ của chúng ta "

"Hoàng Sa Trường Sa chỉ là Cái Diện"

https://youtu.be/7R30Cixqf_Q

Posted by: bebeliem@aol.com

Attachments area

Preview YouTube video 2096 Đại Hội Ngành Chiến Tranh Chính Trị 2011
 image210
Preview YouTube video Ngành Chiến Tranh Chính Trị QL/VNCH
image213
09 Tháng Ba 2022(Xem: 629)
20 Tháng Mười 2021(Xem: 1365)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 1500)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 1476)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 1734)