Việt Mỹ lẩy Kiều

09 Tháng Bảy 201511:22 CH(Xem: 21395)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 10  JULY 2015

Việt Mỹ lẩy Kiều
blank
"Kẻ tám lạng, người nửa cân ...  
blank
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân"
blank
"Còn non, còn nước, còn dài
blank
Còn về còn nhớ đến người hôm nay."

PHOTOS: JONATHAN ERNST / REUTERS
blank
"Phòng văn hơi giá như đồng
blank
Trúc xe ngọn thỏ, tơ chùng phím loan."
blank
"Vui là vui gượng kẻo là,Ai tri âm đó mặn mà với ai?"
blank
"Thiện căn ở tại lòng ta,
blank
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".
blank
"Thưa rằng đừng lấy làm chơi, Rẽ cho thưa hết một lời đã nao".
blank
"Đến bây giờ mới thấy đây, Mà lòng đã chắc những ngày một hai."
blank
“Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không”.
blank
"Trời còn để có hôm nay,Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời".
blank
“Chén vui nhớ bữa hôm nay, Chén mừng xin đợi ngày rày năm sau".

"Cho hay muôn sự tại Trời, Ngõ Trung Nam Hải chưa lường được đâu!"

Phụ đề ảnh Việt Mỹ: VH

Ảnh: AP, Reuters, Getty Images.