Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời

24 Tháng Hai 201512:45 SA(Xem: 5398)

"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ BA 24 FEB 2015

Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời

image094

 

19 Tháng Bảy 2020(Xem: 492)
10 Tháng Tư 2020(Xem: 808)
18 Tháng Ba 2020(Xem: 857)